Inflationen og stigende renter kaster verden i en ny nedtur efter pandemien og finanskrisen, men det kan også føre til et opgør mod uligheden
Indien kan de kommende år få verdens højeste vækstrate og bliver en konkurrent til Kina, men Ukraine-krigen har også vist, at Indien fører en uafhængig…
Der er voksende tegn på, at Kina svækkes internt, bl.a. med den barske lockdown efter covid-udbruddet, men internationalt optræder Kina stadig stærkere…
De amerikanske efterretninger om invasionen i Ukraine var rigtige, men var de mere politiske end militære? De bidrog til en vestlig militær passivitet.
Putin har fået et forsmædeligt nederlag militært og strategisk. NATO styrkes med Finland og Sverige, men rykker NATO mod Østasien, hvor USA forsøger at…
Den russiske hær har vist sig i en elendig forfatning. Ubegribeligt, at Vesten lod sig skræmme og lod sig forføre af den KGB-stat, som Putin udviklede…
Tesla-ejerens overtagelse af Twitter gør grin med kapitalismen og demokratiet. Der mangler bedre regler for nutidens digitaliserede samfund. EU tager de…
Mens USA og Rusland tilsyneladende forbereder sig på en lang krig i Ukraine, må Europa gribe mere aktivt ind i krigen for at standse Putin, også med et…
Den tyske Østpolitik og NATOs dobbeltstrategi var rigtig, men begge kollapsede. Det fører til en fundamental ændring af den tyske udenrigs- og…
Den ventede russiske stor-offensiv er øjensynlig begyndt, men atomvåben og Tysklands rolle i krigen kan blive lige så afgørende for den efterfølgende…
Europa står i en selvskabt 9. april-passivitet. Sanktionerne standser ikke Putins statsterror. Europa må af egen kraft udarbejde en strategi, der skal…
Ukraine-krigen og sanktionerne fra Vesten har fået Kina til at erkende, at landet kan blive næste mål for USA, der vil hindre Kina i at overhale USA…